Γαλάτεια Ταξίδη

Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από τον Νοέμβριο του 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάστηκε στην παραγωγή, σκηνοθεσία, εικονοληψία, μοντάζ, έρευνα και σενάριο για την δημιουργία σειράς ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με θέμα τη φοιτητική ζωή με τίτλο «Στο Ακαδημαϊκό Τέταρτο» για λογαριασμό της «Βουλή-Τηλεόραση». 

Τον Δεκέμβριο του 2013 και τον Σεπτέμβριο του 2014 συμμετείχε στην δημιουργία σειράς καθημερινών εκπομπών του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Aegeandocs για τη ΝΕΡΙΤ τηλεόραση από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Τον Οκτώβριο του 2016 παρακολούθησε το AUDIOVISUAL COMMUNICATION - WORKSHOP IN DOCUMENTARY 2016 "DOCROADS" όπου και δημιούργησε το ντοκιμαντέρ με τίτλο: "One Last Time".

2010–2015 Πτυχίο Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη (Ελλάδα)